+420 603 141 885 michael.urban@benestante.cz

Vydejte se na cestu k finanční nezávislosti

Umožněte svým penězům, aby pracovaly pro Vás

Jsem majetkový a investiční poradce

Pomáhám lidem plnit jejich strategické finanční cíle.

K tomu jim vytvářím komplexní řešení, která je dovedou až k finanční nezávislosti.

I lidé s průměrnými výdělky se mohou stát rentiéry.

Máte své sny, plány a cíle?

Víte, jakých důležitých finančních cílů chcete v životě dosáhnout? Většinou to bývá vlastní bydlení, studia dětí, zajištění na stáří apod. Mnozí však usilují o celkovou finanční nezávislost a rentu již třeba v 50 letech. Schválně, zkuste se v duchu přenést do role rentiéra. Zavřete na chvíli oči a představte si, jakým způsobem byste například trávili svůj den. Pěkně postupně, od rána až do včera. Jakoby to byly dny volna nebo dovolené. Můžete samozřejmě dál pracovat, ale NEMUSÍTE. Můžete se naplno věnovat třeba svým koníčkům nebo čemukoli budete chtít.

První krok ke splnění cílů.

Když víte, co chcete a jste navíc rozhodnutí si to splnit, máte napůl vyhráno. Nyní je potřeba k jejich splnění definovat finanční zdroje, tzn. stávající majetek plus volné současné i budoucí prostředky. Poté se jednoduše spočítá, zda je splnění cílů reálné. Mnohdy pak  i na první pohled nesplnitelné cíle dostávají po analýze reálné řešení. Hlavně proto, že se zdrojům nastaví správný směr. Klienti pak „objevují“, jak jim jejich vlastní peníze mohou pomoci k dosažení finanční nezávislosti. A ta se tak stává reálnější, než se původně zdálo.

Zajištění zdrojů.

Mnozí mají doma mnoho různých smluv, ve kterých se ani sami nevyznají a které jejich potřeby často neřeší. Buď si je sjednali sami v dobré víře na pobočce banky nebo pojišťovny, nebo jim je nabídl finanční poradce a slouží pouze pro výplatu jeho provizí.
Pro splnění cílů je však klíčové zajištění dostatečné ochrany potřebných zdrojů. Tedy zajištění majetku a klienta pro případ ztráty příjmů v důsledku nepříjemné události tak, aby v žádném případě nebylo ohroženo splnění jeho cílů. Po jejich dosažení již většinu pojistek klient nepotřebuje.

Síla finančního plánování.

Plánujeme v mnoha oblastech života  a často to úzce souvisí s penězi. Je proto logické spojit vše do jednoho celku. Finanční plánování je velmi důležitým nástrojem při správě financí. Kvalitní finanční plán by měl mít každý, kdo nechce zbytečně hazardovat se svými nebo rodinnými financemi. Základním smyslem je kontrola nad financemi a řízení finančních rizik. Nám však hlavně umožní na základě všech zadaných údajů klienta najít a naplánovat tu nejoptimálnější cestu ke splnění cílů.
A díky plánu se mnohdy dozvíte, že i tak náročný cíl, kterým je finančně nezávislý rentiér, je dosažitelný i pro vás.

Alokace portfolia.

Na správné alokaci portfolia, neboli rozložení prostředků mezi jednotlivé třídy aktiv, závisí 92 % úspěchu. A proto tomuto kroku věnuji velkou pozornost. Řešení vychází z aktuálního  stavu  a na základě cílů klienta a jde o jednu z hlavních částí finančního plánu. Těch zbylých 8 %, které je dáno výběrem konkrétních produktů portfolia a načasováním, je řešeno až v dalším kroku. Mnoho lidí však chybně právě tomuto věnuje největší úsilí. Samozřejmě, že jiné řešení bude pro klienta teprve budujícího majetek a jiné a u klienta, který již majetek má nebo který prodal firmu, případně odchází do důchodu.

Požadujte skutečně profesionální a individuální přístup!

Patříte k těm, kteří chtějí aby se o ně staral profesionál, který by rozuměl Vašim penězům a nesnažil se Vám pouze vnutit další stavebko, penzijko nebo životní pojištění? Chcete pravidelnou, otevřenou komunikaci s někým, kdo před vámi nebude nic skrývat a na rovinu vám vysvětlí poplatkovou strukturu i z čeho je placený? Pak si domluvte schůzku a získejte konečně opravdu komplexní řešení vaší finanční situace.

Neočekávejte ode mě klasické finanční poradenství, jak jste na něj zvyklí.
Právě nespokojenost se současnou situací je důvodem, proč jsem do tohoto prostředí před časem vstoupil.

Nenabízím žádné hotové, akční nebo garantované produkty. A zásadně nekombinuji pojištění s investicemi.
Na pojištění totiž nahlížím jinak. Stejně tak mám jinou představu o spoření, budování majetku, zabezpečení na stáří, obecně o investování.

Na vše se dívám a řeším komplexně, v souvislostech na základě konkrétních individuálních cílů klienta a dodaných podkladech.

Není důležité, zda majetek teprve budujete nebo majetní již jste, protože jste za život něco vytvořili, prodali firmu firmu, dědili či jiným způsobem nabyli. Rozdíl je pouze v řešení hlavního klíče k úspěchu, tedy nastavení správného rozložení aktiv  odpovídající dané situaci a konkrétnímu klientovi.

 Nedoporučuji žádné “naše” produkty, ale využívám toho nejlepšího na celosvětovém trhu. Veškerá doporučení, která klienti dostávají, prochází přísným sítem schválených kritérií a jsou podložena odbornými a nezávislými analýzami.

Správa portfolia je spolu s finančním plánem nikdy nekončící proces. Pravidelné aktualizace jsou samozřejmou nezbytností.

Situace, které řeším a kdy se i Vám vyplatí se na mě obrátit

 

  • Máte určitou představu o svých strategických finančních cílech a chcete si zajistit jejich splnění.
  • Chcete se stát finančně nezávislými na finančních institucích i na státu a jeho důchodu.
  • Jste nespokojeni se stávajícím zhodnocováním vašich úspor.
  • Chcete mít lepší výnos, než na spořících účtech nebo stavebním spoření, ale zároveň nechcete příliš riskovat.
  • Neuspokojuje vás váš bankéř, který se vám při každé návštěvě snaží prodat nějaký produkt, který má jejich banka zrovna v akci.
  • Prodali jste firmu, nemovitost, dědili jste nebo jinak získali větší objem peněz, takže je potřebujete  vhodně alokovat do aktiv tak, abyste si zajistili stálý příjem – rentu.
  • Chystáte se na koupi nebo stavbu nemovitosti a potřebujete mít jistotu nejlepšího řešení financování, hypotéky.
  • Chcete mít jistotu správného zajištění vašich příjmů a mejetku, a ne pouze hromadu nějakých pojistek.

Kdo jsou mí klienti

Jsou to především lidé, kteří se rozhodli řešit svou budoucnost a nespoléhají se pouze na služby bank a zajištění státu. Zároveň však díky pracovní zaneprázdněnosti nemohou věnovat dostatek času ke získání potřebných informací, nutných ke správným rozhodnutím.

Proto hledají profesionála, který by rozuměl jejich penězům a nesnažil se jim pouze vnutit další stavebko, penzijko nebo životní pojištění. Naopak vyžadují pravidelnou, otevřenou komunikaci spojenou s komplexním řešením vedoucím ke splnění jejich vytyčených cílů a k finanční nezávislosti.

Máte-li podobné požadavky a představy o spolupráci, bude mi ctí i Vám poskytnout své služby a pomoci tak ke splnění Vašich cílů.

... hodin člověk průměrně věnuje za život výdělku peněz

... hodiny v průměru za život člověk věnuje péči o peníze

Udělejte si čas na své peníze

Získejte plnou kontrolu nad svými financemi a mapu ke splnění Vašich cílů.

Umožněte svým penězům, aby pro Vás pracovaly.

Domluvit schůzku

„Výhodnější je jeden den v měsíci o svých penězích přemýšlet, než kvůli nim třicet dní v měsíci pracovat.“ (John Davison Rockefeller 1839-1937)

O mně

V naší zemi pracují desetitisíce poradců, působících pod hlavičkou dlouhé řady finančních firem. I já jsem kdysi využíval služeb několika z nich. A právě tato vlastní zkušenost s úrovní finančního poradenství před časem odstartovala můj aktivní vstup do této profese. O správném finančním poradenství mám poněkud jinou představu, než je u nás běžně zvykem. A proto nyní společně se stejně smýšlejícími kolegy ve společnosti Benestante a.s. usiluji o ozdravení této profese. Primární úlohou mého poradenství je plnění strategických finančních cílů klientů. K tomu jim vytvářím komplexní řešení, která je dovedou k daným cílům a k vytvoření dostatečného majetku umožňujícího finanční nezávislost. I lidé s průměrnými výdělky se tak mohou stát rentiéry nezávislými na státu.

Vice zde

Příklad mé práce

Finanční plán

Zde se můžete podívat na příklad řešení jednoho finančního plánu.

Řekli o mně klienti

Pan Urban disponuje nekonečnou trpělivostí, díky níž překonal mou počáteční nedůvěru a pomohl mi přehodnotit můj dosavadní laxní přístup ke správě vlastních financí. Po prvních zkušenostech s jeho doporučeními je zcela zřejmé, že peněžní záležitosti je více než žádoucí svěřit někomu, kdo věci opravdu rozumí, a nespoléhat slepě na anonymní služby bank. Pan Urban vystupuje velmi profesionálně, erudovaně, dokáže své znalosti velice dobře tlumočit laikům, je nadstandardně zdvořilý, a tím vším si zaslouženě získává důvěru.

Mgr. Vladimíra Maroušková, majitelka firmy Birotarius
vladimira.marouskova@gmail.com

Když zpětně hodnotím tu řadu telefonických nabídek od zřejmě mladých a nezkušených makléřů, slibujících vysoké denní výdělky na jedné straně a žalostné zhodnocení různých forem spoření nebo dokonce spoření v rámci investičního pojištění, z kterého zákazník také není moudrý, neboť nezná pravidla, tak po osobní zkušenosti s některými těmito produkty mohu dnes prohlásit, že práce a nabídka pana Michaela Urbana se od toho diametrálně odlišuje. A to v mnoha směrech. Způsobu, jakým pan Urban podává a vysvětluje jak investovat, aby se člověk stal finančně nezávislým, nelze říci jinak, než že se jedná o profesionála a vyrovnaného člověka. Jsem začínajícím investorem, a panu Urbanovi tímto děkuji, že mi pomohl alespoň trochu nahlédnout do světa financí a porozumět mu. Tuto spolupráci hodnotím kladně a určitě je to posun v mém životě.

Pavel Hrozek
pavelhrozek@gmail.com

Přístup pana Michaela Urbana po celou dobu jednání byl vysoce profesionální, etický a transparentní. S poskytnutýmí službami jsem v tuto chvíli spokojen a mohu spolupráci s ním jen doporučit.

Mgr. Jiří Platovský, právník
jiri.platovsky@post.cz

Pan Urban se zásadně odlišuje od „stáda“ finančních poradců. Je v oboru velmi vzdělaný a ví, o čem mluví. Po mých neblahých zkušenostech s jinými finačními poradci, bylo pro mě těžké uvěřit tomu, co říká. Jsem však velmi ráda, že svou trpělivostí (a neměl to se mnou vůbec lehké) mě přesvědčil a já se rozhodla investovat do zajištění své finanční nezávislosti.

Petra Kašparová, realitní makléřka
kasparovapetra@seznam.cz

Před více jak třemi lety jsem řešil dilema, jak dále naložit se skončeným stavebním spořením, které již přestalo být tak výhodné, jako dříve. Nechtěl jsem nechávat zbytečně ležet peníze na účtu stavební spořitelny s tak nízkým úrokem, ale zároveň jsem se bál riskovat na výnosnějším akciovém trhu. Setkal jsem se tehdy s panem Urbanem, který mě odborně seznámil s velmi zajímavými možnostmi, jak daleko lépe a jistěji zhodnocovat své peníze. Jsem dnes velmi rád, že jsem tehdy využil jeho služeb a pustil se tak do budování svého majetku. Od té doby, kdykoliv je to potřeba, je mi vždy se svými službami ochotně k dispozici. Pana Michaela Urbana bych každému rozhodně doporučil.

Mirek Kafka
mirek.kafka@seznam.cz

Se svými znalostmi a zkušenostmi se pan Urban stal velice váženým a důležitým finančním a investičním poradcem naší rodiny již v roce 2012. Vystupuje profesionálně a se svými klienty komunikuje vždy na rovinu. Se službami, které dlouhodobě zajišťuje celé naší rodině jsme spokojeni a můžeme jej jedině doporučit.

Jan Šmíd
smid.jan@icloud.com

Články

Využijte jednu z nejmocnějších sil ve vesmíru!

Většině lidí nedělá potíž uvažovat lineárně. Avšak v případě exponenciálního myšlení obvykle narazí. Pochopení tohoto klíčového principu však může investora vystřelit do vesmíru. Ne nadarmo to Albert Einstein nazýval osmým divem světa. Schválně se na úvod otestujte....
Více zde

Investice do koupě bytu.

V poslední době se čím dál častěji setkávám s klienty, kteří by chtěli koupit byt jako investici. A to nejen pro své vlastní bydlení, ale také s cílem byt pronajímat. Většinou je k této úvaze přivádí nízké sazby hypotečních úvěrů a z toho vyplývající pocit, že splátky...
Více zde

Chcete si investovat do zajištění na důchod? Podívejte se na 30leté výnosy amerických akcií.

Slovo investice stále vyvolává v hlavách mnoha lidí strach. Tato forma, která přirozeně patří do současného zřízení, je pořád brána jako riziková spekulace vhodná jen pro určitý okruh lidí. Tento předsudek je většinou založen na krátkodobém pohledu. Při rozhodování o...
Více zde

Je investice do zlata opravdu bezpečná?

Čas od času se setkám s klientem, který již investuje nebo by rád investoval do zlata. V tu chvíli ho samozřejmě zajímá můj názor, případně doporučení. Prodejci zlata a ostatních produktů souvisejících se zlatem se snaží své klienty přesvědčit o tom, že jde o velmi...
Více zde

Pro úspěšné investování do fondů je rozhodující trpělivost

  Je mnoho způsobů jak zajistit své potřeby na důchod, peníze na nový dům nebo na vzdělání dětí. Mnozí hledají možnosti spoření se státní podporou, případně slevou na dani. Moudří investoři však ve velké míře využívají podílové fondy. Ale co je podílový fond a...
Více zde

Cena za odklad

Jedno klasické úsloví říká: „Co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří a získáš tak dva dny volna“. Lidé opravdu mnohdy rádi odkládají věci na později. A to jak ty nedůležité, tak však mnohdy i ty důležité, i když ty občas nechtěně. Tu důležitost v tom jednoduše...
Více zde

Jak velký majetek potřebuji na čerpání renty?

Mnozí lidé by rádi docílili finanční nezávislosti a svobody, kdy díky dostatečnému majetku již přestávají být závislí na příjmu z podnikání nebo ze zaměstnání. Tito lidé samozřejmě většinou nehodlají přestat pracovat. To mohou nadále, třeba až do smrti. Avšak již ne...
Více zde

Tajemství, proč bohatí jsou bohatí.

  Pokud člověk chce dosáhnout úspěchu v jakémkoliv oboru, tak se většinou snaží naučit a poté i použít prověřené způsoby těch, kteří v tomto oboru již úspěchu dosáhli. A to pochopitelně platí také u správy peněz a majetku.  Dobrou zprávou je, že všechny principy...
Více zde

Jaká jsou tři hlavní pravidla rozumného dluhu?

Aktuální průzkumy ukázaly, že pětina Čechů nemá nic naspořeno pro nenadálou situaci, téměř každý druhý splácí nějakou půjčku a mnoho lidí se kvůli tomu dostává i do velkých finančních problémů. Peníze jsou u nás, stejně jako u Slováků a Poláků, častým důvodem hádek a...
Více zde

Jak jít do důchodu s úsměvem. Část 2.

  Minulý týden jsme probrali od historie po současnost obvyklý způsob zabezpečení na stáří se závěrem, že to již moc nefunguje. Jak se tedy dá skutečně zajistit na důchod, kdy nejste omezeni ani dosaženým věkem ani libovůlí politických „odborníků“? Ověřený způsob...
Více zde

STAŇTE SE RENTIÉRY!

• Láká vás představa nemuset v budoucnu pracovat a přesto si užívat standardu, na jaký jste zvyklí?

• Chcete si zajistit kvalitní bydlení dle svých představ a zároveň mít možnost cestovat?

• Chcete žít tak, abyste nemuseli stále přemýšlet, zda si to můžete dovolit?

• Chcete se raději spolehnout sami na sebe, než na nejistotu státního důchodového systému?

 

PŘEČTĚTE SI, JAK NA TO!

 

Pošlete svůj kontakt, abych vám mohl e-book poslat!

Vaše přihlášení proběhlo úspěšně! Očekávejte zprávu ve Vaší e-mailové schránce.